labaw sa kinaiyahan

Mibalik Ko Ingon Ang Duke

0
kapitulo 116 Disyembre 26, 2022
kapitulo 115 Disyembre 26, 2022

Repormasyon sa Deadbeat Noble

3.7
kapitulo 93 Disyembre 16, 2022
kapitulo 92 Disyembre 16, 2022

Kontrabida Aron Patyon

0
kapitulo 130 Disyembre 22, 2022
kapitulo 129 Disyembre 22, 2022

Solo nga Login

1
kapitulo 160 Disyembre 26, 2022
kapitulo 159 Disyembre 26, 2022

Hari sa Bungtod

0
kapitulo 155 Disyembre 26, 2022
kapitulo 154 Disyembre 26, 2022

ElecedleD

5
kapitulo 224 Disyembre 21, 2022
kapitulo 223 Disyembre 10, 2022

Tawo nga Chainsaw

3.3
402 Disyembre 23, 2022
401.5 Disyembre 23, 2022

Mga Tale sa mga Demonyo ug Diyos

4.5
kapitulo 18 Disyembre 23, 2022
kapitulo 17 Disyembre 23, 2022