UNSA ANG BAG-ONG

Nagpadayon Reyna buyog

4.1
kapitulo 152 Enero 9, 2021
kapitulo 151 Enero 2, 2021

Nagpadayon Paglumpag ug Pag-undang

4.4
kapitulo 45 Enero 11, 2021
kapitulo 44 Enero 4, 2021

Nagpadayon Swerte nga Lalaki

4.1
kapitulo 54 Enero 15, 2021
kapitulo 53 Enero 8, 2021

Nagpadayon Sekreto nga Klase

4.2
kapitulo 63 Enero 8, 2021
kapitulo 62 Enero 6, 2021

Nagpadayon Iro sa Patrol

3.9
kapitulo 41 Enero 12, 2021
kapitulo 40 Enero 5, 2021

Nagpadayon Pakigsulti Kanako

4.2
kapitulo 48 Hulyo 23, 2020
kapitulo 47 Hulyo 23, 2020

Nagpadayon Tatay sa Akong Higala

3.8
kapitulo 75 Oktubre 21, 2019
kapitulo 74 Oktubre 15, 2019

Nagpadayon Sekreto nga Higala

3.6
kapitulo 100 Enero 13, 2021
kapitulo 99 Enero 6, 2021

Nagpadayon freshman

4
kapitulo 61 Abril 10, 2020
kapitulo 60 Pebrero 23, 2020

Nagpadayon Batan-ong Boss

4.3
kapitulo 57 Disyembre 28, 2020
kapitulo 56 Disyembre 21, 2020

Nagpadayon Paghikap aron Maablihan

4.4
kapitulo 49 Enero 12, 2021
kapitulo 48 Enero 5, 2021